Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2024

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, phối hợp tuyển sinh đại học hệ liên thông ngành Điều dưỡng năm 2024 Đối...

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Điều dưỡng năm 2024

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp tuyển sinh Thạc sĩ ngành Điều dưỡng năm 2024 Đối tượng và điều...

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Chính quy/ Liên thông/ Văn bằng 2 năm 2024

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp tuyển sinh cao đẳng chính quy/ liên thông/ văn bằng 2 các ngành...

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp với trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trình độ Thạc sỹ ngành...