Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp với trường Đại học Thành Đông tuyển sinh trình độ Thạc sỹ ngành...

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG/VĂN BẰNG 2

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam tuyển sinh hệ...

Thông báo phối hợp Tuyển sinh Đại học Dược & Bác sỹ YHCT

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, phối hợp với trường Đại học Hoà Bình thông báo tuyển sinh 1. Ngành đào tạo: ...

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH LỚP CKI ĐIỀU DƯỠNG

Trường Trung Cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp với Trường Đại học điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh chương...