Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
Trang chủVăn bản7 văn bản QPPL hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

7 văn bản QPPL hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

7 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Vậy có những văn bản QPPL nào sẽ hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023?

7 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023

Trong Quyết định 172/QĐ-TTg mới ban hành vào ngày 03/3/2023 của Thủ tướng, trong đó quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết các hướng dẫn để thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Các cơ quan này bao gồm: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ngoài ra phải phối hợp, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành quy định chi tiết.

Các cơ quan trên có nhiệm vụ triển khai đúng tiến độ từng giai đoạn, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết trong quá trình soạn thảo hoặc đề xuất bổ sung văn bản quy định chi tiết.

Các cơ quan sau đây có trách nhiệm nghiên cứu và soạn thảo các văn bản thuộc phạm vi quản lý của mình:

Bộ Y tế chủ trì xây dựng soạn thảo, ban hành các văn bản sau:

(1) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan.

(2) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan.

(3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.

Các văn bản trên trình ban hành trước ngày 15/9/2023.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng soạn thảo, ban hành văn bản sau:

(4) Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan.

Văn bản trên trình ban hành trước 15/9/2023.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng soạn thảo, ban hành văn bản sau:

(5) Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Phối hợp cùng: Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.

Văn bản trên trình ban hành trước 15/9/2023.

(6) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.

Văn bản trên trình ban hành trước 15/10/2023.

Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo, ban hành văn bản sau:

(7) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Phối hợp cùng: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và các cơ quan khác có liên quan.

Văn bản trên trình ban hành trước 15/10/2023.

Một số điểm mới cơ bản Luật Khám chữa bệnh 2023

Việc ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh mang lại nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động ngành y, trong đó có thể nêu ra một vài điểm nổi bật trong sự thay đổi này:

– Nâng cao kỹ năng hành nghề

– Tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề

– Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

– Thay đổi các chính sách cấp phép giấy hành nghề

– Các yêu cầu bảo vệ quyền lợi của bác sĩ

– Bảo đảm các nguyên tắc trong thực hành khám chữa bệnh

– Đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments