Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Trang chủHướng nghiệpBộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 Thông tư quy định...

Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 Thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1606/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, thay thế “Tên văn bản quy định chi tiết” và “Nội dung giao quy định chi tiết” tại mục 5 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg bằng Phụ lục “Tên văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định chi tiết” ban hành kèm theo Quyết định này.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 Thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

TT Tên văn bản quy định chi tiết Nội dung giao quy định chi tiết
5 5.1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Khoản 14 điều 2; khoản 4 Điều 22; khoản 3 Điều 26; khoản 5 Điều 27; điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 57; khoản 2 Điều 83; điểm d khoản 4 Điều 99; khoản 6 Điều 101; khoản 3 Điều 70; khoản 1 Điều 69; khoản 4 Điều 115
5.2 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Điểm b khoản 2 Điều 4
5.3 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản Điểm b khoản 2 Điều 19
5.4 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điểm b khoản 2 Điều 19
5.5 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điểm a khoản 1 Điều 57
5.6 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa Điểm a khoản 1 Điều 80
5.7 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại Khoản 4 Điều 86, khoản 2 Điều 87
5.8 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phương pháp định giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Điểm a khoản 5 Điều 110
5.9 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Khoản 5 Điều 112
5.10 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Điểm b khoản 5 Điều 110 và khoản 6 Điều 110
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments